پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمتو نباشی دوستام هستن نباشی دوستام هستم نباشی دوستام هستن په ***لغت
                      

 

بــــــای همگــــــی

 

شنبه سوم آبان 1393 19:33 |- ♥نیکا♥ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________  

 

گِل گرفته امـ تا اطلاع ثانوي دَرِ قَلبَمـ را

لُطفا كَسي نَگويد

"دوستَمـ داشته باش"

اين يك قَلمـ جنس را نَداريمـ

تَمامـ شُد

مَن تَعطيلَمـ

شنبه سوم آبان 1393 19:19 |- ♥نیکا♥ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________aytem.cf